Is féidir gach eolas ar an Cháilíocht sa Ghaeilge a fháil ag an suíomh idirlín

www.ilrweb.ie

 

Full details regarding the Irish Language Requirement can be accessed at

www.ilrweb.ie